Gården

Gården


Engångsröjning av betesmark


På gården finns det sedan många år tillbaka ett område som tidigare varit betesmark. Vi har därför tillsammans med Länsstyrelsen Halland och Jordbruksverket tagit fram en plan på hur vi kan

röja gammal betesmark eller slåtterängar som har vuxit igen och där en planerad röjning behövs. Syftet är att öka natur- och kulturvärden på betesmarker.


Länsstyrelsen bedömer att marken efter en engångsröjning kan uppfylla kriterierna för betesmarker eller slåtterängar med särskilda värden, mosaikbetesmarker, gräsfattiga marker, skogsbeten, alvarbeten eller fäbodbeten med särskild skötsel.